Wednesday, June 3, 2009

Sual-cavab, Sabir / Q&A by Sabir, 1907

Görmə! - baş üstə, yumaram gözlərim.
Dinmə! - Mütiəm, kəsərəm sözlərim.
Bir söz eşitmə! - qulağım bağlaram.
Gülmə! - pəkey, şamu səhər ağlaram.
Qanma! - bacarmam! Məni məzur tut,
Böyləcə təklifi-mahalı unut!
Qabili imkan mı olur qanmamaq?
Məcməri-nar içrə olub yanmamaq?...

Mirzə Ələkbər Sabir. "Hophopnamə" 1907-ci il.


Don't see! - I will close my eyes
Don't talk! - I am mute, will shut my mouth
Don't hear a thing! - I will close my ears
Don't laugh! - Well, I will cry day and night
Don't understand! - I can't! Excuse me,
Forget about this suggestion
How can I not understand?
How can I not burn away with fire?...

No comments:

Post a Comment